Nieuws

Werkloosheid opnieuw toegenomen

Werkloosheid opnieuw toegenomen

2022-09-15

Het aantal werklozen is in augustus 2022 verder toegenomen tot 378 duizend. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 18 duizend per maand. Meer mensen gingen op zoek naar werk, maar vonden geen baan. Ook het baanverlies nam toe. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar nam in de afgelopen drie maanden voor het eerst sinds mei 2021 licht af, met gemiddeld 3 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. De toename van de werkloosheid leidde niet tot meer WW-uitkeringen. UWV registreerde eind augustus 152 duizend lopende WW-uitkeringen.

Bron: CBS
Lees meer

Ander nieuws

Zelfs de robot kan de druk op de arbeidsmarkt niet wegnemen

Zelfs de robot kan de druk op de arbeidsmarkt niet wegnemen

2022-10-25

Er zijn te veel banen en te weinig mensen om ze uit te voeren. Robotica toepassen helpt een beetje, maar: ‘Wij hebben overdreven verwachtingen van nieuwe technologieën’.

Lees meer
Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

2022-08-17

Spanning op de arbeidsmarkt loopt verder op

Lees meer
Toename personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken

Toename personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken

2022-10-13

Steeds meer huisartsenpraktijken verwachten binnen een jaar een tekort te hebben aan personeel, met name aan huisartsen en doktersassistenten. In 2018 was dit percentage nog 50% en sindsdien neemt het toe, tot 70% in 2021.

Lees meer