Nieuws

Toename personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken

Toename personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken

2022-10-13

Zorgkrant Arbeid & CAO 12 oktober 2022


Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn

Steeds meer huisartsenpraktijken verwachten binnen een jaar een tekort te hebben aan personeel, met name aan huisartsen en doktersassistenten. In 2018 was dit percentage nog 50% en sindsdien neemt het toe, tot 70% in 2021. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, zien we in de laatste vier jaar ook een groei van het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten kan aannemen – van 48% naar 60% – en bovendien een hoge ervaren werkdruk in ruim 80% van de huisartsenpraktijken. Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken die eind 2021 is uitgezet en in 2022 is geanalyseerd.

Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.


In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen

In alle regio’s zien we dat huisartsenpraktijken één of meer personeelsknelpunten ervaren. Dit geldt met name voor knelpunten rond de functie van huisarts: bij meer dan 50% van de praktijken is de ervaren werkdruk van de huisartsen hoog en wordt er binnen een jaar een tekort aan huisartsen verwacht.

Knelpunten rondom de functie van doktersassistent vooral in het midden van het land

Knelpunten omtrent doktersassistenten in de huisartsenpraktijk concentreren zich juist in het midden van het land. Praktijken in de midden-regio’s geven vaker aan dat hun doktersassistenten een hoge werkdruk kennen, dat er bij ziekte van personeel direct problemen ontstaan en dat men moeite heeft met het vinden van ondersteunend personeel, waaronder doktersassistenten.

Meer weten over de arbeidsmarktsituatie van de huisartsenpraktijk, in uw regio en landelijk?

Net als voorgaande jaren rapporteren we over de ervaren personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken op landelijk niveau en in welke mate deze knelpunten zich per regio voordoen. Voor meer informatie opent u de gehele publicatie ‘De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2021’ of één van de regionale factsheets, die u vindt bij de rubriek ‘Publicaties’ op deze pagina.


Over het onderzoek

De cijfers in het rapport en de regionale factsheets zijn gebaseerd op de resultaten van een online vragenlijst die is uitgezet tussen 26 oktober en 29 november 2021, onder alle huisartsenpraktijken in Nederland, die zijn aangesloten bij de Beroepenregistraties van het Nivel. Van de aangeschreven praktijken heeft 15% de vragenlijst ingevuld. De antwoorden zijn gewogen, zodat de cijfers in het rapport representatief zijn voor Nederland en voor de 13 onderscheiden arbeidsmarktregio’s. De gegevens uit het vragenlijstonderzoek worden ook gebruikt in het Skillmix-instrument Huisartsenzorg, een (web)tool die huisartsenpraktijken ondersteunt bij het optimaliseren van hun personeelssamenstelling en die op die moment wordt ontwikkeld door het Nivel.

Alle informatie door de jaren heen over onze onderzoeksreeksen omtrent regionale arbeidsmarkten voor huisartsen vindt u bij Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio – Beroepenregistraties.

Bron: Zorgkrant
Lees meer

Ander nieuws

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

Cao-lonen in 2021 minder gestegen dan in 2020

2022-01-06

Cao-lonen in 2021 minder gestegen

Lees meer
Inflatie stijgt naar 9,7 procent in maart

Inflatie stijgt naar 9,7 procent in maart

2022-04-07

Inflatie stijgt naar 9,7 procent in maart

Lees meer
Nederland in top tien beste landen om te werken

Nederland in top tien beste landen om te werken

2022-10-13

AMSTERDAM - Als je kijkt naar salaris, de gemiddelde werkweek en bijvoorbeeld het zwangerschapsverlof, is Nederland een van de beste plekken om te werken. Slechts zes landen scoren wereldwijd hoger.

Lees meer